Werkwijze

Wat kunt u van TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer verwachten:
Na een persoonlijk gesprek bij u thuis bekijken wij samen met u wat voor u de beste oplossing is. Wij stellen een persoonlijk budgetplan met u op en geven u ondersteuning waar nodig.

TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer begeleid en adviseert u en neemt zonodig al het werk uit handen bij het aanvragen van belastingtoeslagen en andere inkomstenvoorzieningen waar u recht op heeft.

Of het nu gaat om budgetbeheer of bewindvoering, TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer zorgt voor een stabiele financiële- en gezinssituatie ontstaat.


TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer wordt jaarlijks getoetst door het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM, ondergebracht bij de Rechtbank Oost-Brabant en voldoet aan de streng gestelde verplichtingen en kwaliteitseisen zodat ons werk voor u is gewaarborgd. Tevens lid van de Nederlandse Branchevereniging voor Bewindvoering en Inkomensbeheer (NBBI).

TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer is aangemeld bij het College Bureau Persoonsregistratie. Het CBP ziet erop toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd zodat uw privacy ook in de toekomst gewaarborgd blijft. TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer geeft zonder uitdrukkelijke toestemming geen informatie aan derden, tenzij dit nodig is om het bewind op goede wijze te kunnen uitvoeren.

Disclaimer  |  Klachten regelement  | Algemene voorwaarden  |  Privacy verklaring  |  © TakeCare