Budgetbeheer

Bij budgetbeheer worden alle vaste lasten betaald en gezorgd dat er wekelijks een vast bedrag aan leefgeld is. Wanneer er openstaande rekeningen zijn worden deze in kaart gebracht en eventuele betalingsregelingen aangeboden aan de schuldeisers.

Samen met u maken we afspraken over het beheren van uw financiën. We stellen in overleg met u een budgetplan op, waarin we vastleggen wat de inkomsten en uitgaven zijn etc. Periodiek komen we graag bij u thuis om alles door te nemen en evt. indien nodig aan kunnen passen aan uw situatie.


Afhankelijk van de situatie kunt u het volgende van ons verwachten:
 • We openen op naam van de klant een bankrekening (beheerrekening), eventueel een leefgeldrekening en een spaarrekening.
 • We regelen dat het inkomen ontvangen wordt op de beheerrekening.
 • We zorgen ervoor dat alle vaste lasten betaald worden van uw beheerrekening
 • We regelen dat u leefgeld ontvangt voor dagelijkse uitgaven
 • We verzorgen de aangifte inkomstenbelasting box 1
 • We vragen subsidies (zoals bijzondere bijstand), toeslagen (huur en zorgtoeslag) en kwijtscheldingen lokale belastingen aan
 • We regelen verzekeringen (zoals zorgverzekering, WA, inboedel en uitvaart) en declaraties
 • U ontvangt periodiek, hetzij per maand of per kwartaal, de betalingsoverzichten, zodat u op de hoogte blijft van uw financiële situatie.
 • Wanneer er betalingsregeling getroffen zijn, zorgen wij voor afbetalingen. Indien er geen afbetalingsregelingen getroffen kunnen worden, begeleiden wij u naar de betreffende instantie voor schuldhulpverlening

U als client:

 • Blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen financiën; TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer neemt beheertaken op zich
 • Ondertekent de overeenkomst met betrekking tot het inkomensbeheer
 • Stuurt financiële post die toch nog op het huisadres komt, door naar TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer.

Disclaimer  |  Klachten regelement  | Algemene voorwaarden  |  Privacy verklaring  |  © TakeCare