Wie zijn wij

TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer is een professioneel, integer klein zelfstandig bureau voor bewindvoering en budgetbeheer actief bij u de regio.

Met de ruime ervaring die is opgebouwd in de financiële branche (kennis en ervaring in verzekeringen, hypotheken en bankenproducten) enkele jaren actief in de Zeeuwse sociaal maatschappelijke dienstverlening, ook op het gebied van schuldhulpverlening, weten wij de weg voor u te vinden in de wirwar van regel- en wetgeving.

Dit heeft voor u belangrijke voordelen:
  • We kennen de problemen die vaak schuilgaan achter de moeite die klanten hebben met hun financieel beheer. We zijn dan ook alert op signalen achter vragen en wensen en denken mee in het belang van onze cliënten. Het maken van heldere afspraken is daar essentieel in.

  • We beschikken eveneens over een relevant netwerk van instanties waar we nauw mee samenwerken, zoals gemeenten, woningbouwverenigingen, energiemaatschappijen, banken, het UWV, het CWI, zorginstellingen, de sociale verzekeringsbank en schuldhulpverleningsinstanties.


U mag bij TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer rekenen op een laagdrempelige toegankelijkheid. Geen zoektochten, niet oeverloos wachten, geen wachtlijsten etc. We houden ervan om vlot, helder en resultaatgericht te werken.

De visie van TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer is dat het belang van de cliënt voorop dient te staan.

Kwaliteit, persoonlijke begeleiding, wederzijds respect en de juiste communicatie is hierbij onontbeerlijk. Dit alleen kan door kleinschalig mijn dienstverlening aan te bieden.

Onze missie is om samen met de cliënt te kijken naar alle mogelijkheden en onmogelijkheden.

TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer tracht om maatschappelijk verantwoord de juiste ondersteuning te geven aan mensen die het zo hard nodig hebben.

Kwaliteit van leven voor cliënten te verbeteren, innerlijk rust te geven en een stabiele financiële- en gezinssituatie te bieden.

Het doel is Persoonlijke begeleiding naar een financieel zorgeloze toekomst.

Disclaimer  |  Klachten regelement  | Algemene voorwaarden  |  Privacy verklaring  |  © TakeCare