Bewindvoering

Beschermingsbewind is een wettelijke maatregel ter bescherming van de goederen of een gedeelte van de goederen van betrokkene. Goederen zijn bijvoorbeeld inkomsten uit arbeid of een uitkering, het bezit van een huis, een toekomstige erfenis.

Beschermingsbewind is er voor mensen die door lichamelijke- of geestelijke beperking tijdelijk of langdurig niet in staat zijn hun eigen financiën te regelen. Soms zijn mensen niet in staat om hun eigen financiën te regelen. Dat kan velerlei oorzaken hebben. Ouderdom, psychische problemen, lichamelijke beperkingen, etc., maar ook het niet meer overzien van gemaakte schulden kunnen tot gevolg hebben dat hulp moet worden ingeroepen om de financiële zaken te beheren.

Niet altijd is er familie om deze taak uit te voeren, vaak is het ook niet wenselijk omdat het kan leiden tot onenigheid tussen familieleden onderling.

TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer beheert uw goederen die onder bewind zijn gesteld ofwel de financiële belangen behartigt die hiermee zijn gemoeid. Een aanvraag om via de rechtbank bewindvoering te krijgen kunnen wij voor u regelen.


Afhankelijk van de situatie van de klant kunt u het volgende van ons verwachten:
 • We openen op naam van de klant een bankrekening (beheerrekening), eventueel een leefgeldrekening en een spaarrekening.
 • We regelen dat het inkomen ontvangen wordt op de beheerrekening.
 • We zorgen ervoor dat alle vaste lasten betaald worden van uw beheerrekening
 • We regelen dat u leefgeld ontvangt voor dagelijkse uitgaven
 • We verzorgen de aangifte inkomstenbelasting box 1
 • We vragen subsidies (zoals bijzondere bijstand), toeslagen (huur en zorgtoeslag) en kwijtscheldingen lokale belastingen aan
 • We regelen verzekeringen (zoals zorgverzekering, WA, inboedel en uitvaart) en declaraties
 • U ontvangt periodiek, hetzij per maand of per kwartaal, de betalingsoverzichten, zodat u op de hoogte blijft van uw financiële situatie.
 • Wanneer er betalingsregeling getroffen zijn, zorgen wij voor afbetalingen. Indien er geen afbetalingsregelingen getroffen kunnen worden, begeleiden wij u naar de betreffende instantie voor schuldhulpverlening
 • We leggen jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter over wat we voor de klant hebben gedaan.


U als client:
 • Stuurt financiële post die toch nog op het huisadres komt, door naar TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer.

Disclaimer  |  Klachten regelement  | Algemene voorwaarden  |  Privacy verklaring  |  © TakeCare